KUAK Generalforsamling – 2020

Generalforsamling 2020

KUAKs bestyrelse indkalder til den årlige generalforsamling. Den afholdes 7. marts 2020 på KUA2. Mødet starter klokken 17.01 i lokale 12.0.37

Foreløbig dagsorden:
– Velkomst
– Valg af dirigent og referent
– Bestyrelsens årsberetning
– Fremlæggelse af årsregnskab
– Fastsættelse af kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg til bestyrelsen
– Evt.

Der er fire bestyrelsesposter på valg.

Alle medlemmer af KUAK kan indsende ønsker til punkter på dagsordenen.

Under mødet vil der blive serveret SNACKS og DRIKKEVARER. Efter mødets afslutning (18.30) vil der traditionen tro blive serveret PIZZA. Tilmelding er ikke nødvendig, men tilmeldinger på Facebook-eventet modtages gerne.

Mødet er åbent for alle KUAK-medlemmer, det vil sige:
– Studerende indskrevet på KUs Kinastudier
– Alumner fra KUs Kinastudier
– Tidligere og nuværende medarbejdere tilknyttet KUs Kinastudier

Kærlig hilsen

KUAKs bestyrelse