Bestyrelsen

KUAKs bestyrelse for 2018
KUAKs bestyrelse mødes månedligt og består af følgende medlemmer

Formand
Xi He, cand.mag.
Næstformand
Erik Wernberg-Tougaard, stud.mag.
Kasserer
Denise Chen, stud.
Sekretær
Thomas Rasmussen, stud.mag.

Øvrig bestyrelse
Peder Havemann, cand.mag. 
Mikkel Kildetoft, stud.mag.
Louise Amalie Morell Vestergaard, stud.

Suppleanter:
Troels Hansen, cand.mag.
Mads Stub Wang Pullich, cand.mag.

Observatør: 
Simone Bayer, cand.mag.


KUAKs bestyrelse for 2017
Formand
Nina Ingvartsen
Næstformand
Elisabeth Chung
Kasserer
Helene Winther
Sekretær
Xi He

Øvrig bestyrelse
Erik Wernberg-Tougaard
Mikkel Kildetoft
Peder Havemann

Suppleanter:
Mai Corlin
Troels Hansen