Fortrolighedspolitik

Disclaimer
Retningslinjer for brug af hjemmesiden
Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier
Email: admin@kuak.dk
CVR.nr.: 37612561.

Dette site udgives af Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier (”KUAK”, “KUAK.DK” ”Vi”, ”Os” og ”Foreningen”).

Ophavsret
Alt materiale mv. på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til lov om ophavsret.
Artikler, fotografier, grafik og andet offentliggjort materiale på denne hjemmeside må ikke downloades, kopieres, reproduceres, distribueres eller på anden måde bearbejdes helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra KUAK bestyrelsen. Kontaktdata findes under kontakt.

Er du i tvivl om, hvordan du må anvende materialet, er du velkommen til at kontakte foreningen admin@kuak.dk.

Behandling af personlige oplysninger
Såfremt du ved brug af hjemmesiden afgiver oplysninger om dig selv, vil oplysningerne blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Foreningen kan ikke påtage sig ansvaret for, at udenforstående uretmæssigt skaber sig adgang til oplysninger, du har sendt online, hvorfor disse oplysninger sendes på eget ansvar.

Links til andre hjemmesider:
Følgende links er drevet af KUAK:
Facebook siden: KUs Alumneforening for Kinastudier – KUAK
Facebook siden: KUAKtiviteter
KUAK på LinkedIn

KUAKs hjemmeside og nævnte links repræsenterer KUAK udadtil.

KUAK-bestyrelsen holder løbende opdateringer med:

 • Nyheder.
 • Aktuelle datoer på KUAK-arrangementer.

KUAKs hjemmeside og nævnte links drevet af KUAK indeholder links til andre hjemmesider. Som bruger af KUAK.dk og de nævnte links drevet af KUAK skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik og samling af persondata.

Vi garanterer derfor ikke, at disse hjemmesider eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Vi anfører udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til en given hjemmeside indebærer ikke, at vi tilslutter sig indholdet af siden.

Behandling af personoplysninger vedr. bestyrelsesmedlemmer
Foreningen har en liste over tidligere bestyrelsesmedlemmer. Alle aktive bestyrelsesmedlemmer (herunder titel som formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleant og observatør) giver foreningen samtykke til registrering af følgende kontaktinformationer:

1. kontaktinformationer gives til foreningen:

 Stk. 1.

 • Det fulde navn
 • Bestyrelsespost titel
 • Indmeldelses- og udmeldelses dato

Stk. 2.

 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse

Disse informationer er foreningens primære måde at kontakte nuværende bestyrelsesmedlemmer på. Disse informationer hører til kategorien af almindelige personoplysninger, hvilket registreres elektronisk – herunder §1 Stk. 1.– offentliggøres i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Offentliggørelse af foreningsaktiviteter sker via foreningens sociale medier platforme beskrevet på foreningens hjemmeside.

 • 1 Stk. 1.Opbevares umiddelbart så længe foreningen eksistere for at kunne dokumentere, hver der har været en del at den overordnede ledelse på tidspunktet.
 • 1 Stk. 2.Disse informationer hører til kategorien af almindelige personoplysninger registreres elektronisk – herunder det fulde navn, bestyrelsespost titel samt indmeldelses- og udmeldelses dato – offentliggøres i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Disse informationer gemmes i op til 1 år efter, at den pågældende er ophørt med sit virke.

Følgende dokumenter og oplysninger med §1 stk. 1.informationer opbevares umiddelbart så længe foreningen eksisterer for at kunne dokumentere den overordnede ledelses beslutninger:

 • Informationer gældende for nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelses dagsordener, referater og bilag.
 • Generalforsamlings dagsordener, referater og bilag.
 • Fondansøgninger
 • Foreningens årskalender
 • Nyhedsbreve via Københavns Universitets Alumneforening.

2. Stk. 1.

 • Henført foreningens vedtægter §11. Tegningsansvarlige, gemmer foreningen personlige oplysninger herunder CPR-nummer frem til næste bestyrelsesskifte af formand og kasserer.

Fotografering
Samtykke: Følgende er KUAKs information om tage fotografier og offentliggøre billeder på KUAKs sociale medier platforme.
KUAK-foreningen vil altid og også de deltagende kan altid gå i dialog om fotografier og billeder på KUAKs sociale medier platforme før og efter en KUAK-event.

Event billeder
KUAK kan tage fotografier til KUAK-eventer, hvilket holdes på et frit tilgængeligt sted.
Rummet for afholdelse af et event vil normalt være et frit tilgængeligt sted.
KUAK kan tage situationsbilleder med deltager i rummet, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted.
De deltagende kan indgå i dialog med KUAK-fotografen om ikke at tage billeder af dem til eventen.
Det er den der vil offentliggøre billedet fra KUAK bestyrelsen, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.

Offentliggørelse af billeder på KUAKs hjemmeside og gruppesider
KUAK-bestyrelsen tager altid til efterretning om billedet er lovligt optaget, om billedet er ophavsretsligt beskyttet, om det vil være krænkende for nogen, og billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår. Ved spørgsmål kan man henvende sig til bestyrelsen: admin@kuak.dk

Foreningens politik for beskyttelse af personoplysninger kan hentes under ‘Fortrolighedspolitik’. Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang foreningen behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette.

Henvendelse skal i den forbindelse rettes til: admin@kuak.dk

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet på hjemmesiden og nævnte links drevet af KUAK, herunder – men ikke begrænset til – tekst, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i artikler, i nyhedsbreve mv. er tænkt som generel information og underholdning, og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. KUAK kan ikke give garanti for omtalte resultater.

KUAK kan på ingen måde drages til ansvar for indholdet på web-sites og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet.

KUAK frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for brug af indhold.

Hjemmesiden og den ansvarlige redaktion kan ikke gøres ansvarlig, hverken for direkte eller indirekte økonomiske tab eller tab af data, der knytter sig til brug af indholdet på denne website, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og/eller lignende.

KUAK kan ikke drages til ansvar for skader mv. på hardware og/eller software, som opstår som følge af brug af hjemmesiden og nævnte links drevet af KUAK.

Hjemmesiden og nævnte links drevet af KUAK indeholder links til andre websites, som ikke tilhører KUAK, hvorfor den ansvarlige redaktion ikke kan påtage sig ansvaret for indholdet af disse hjemmesider.

Kommentar-funktioner, debat og lign.:
For at kunne deltage i kommentarer, debat og lign. på hjemmesiden, og nævnte links drevet af KUAK – generelt skal du være indforstået med, at der skal skrives i en god tone og acceptere følgende retningslinjer:

Redaktionen forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til – helt eller delvist – at redigere eller fjerne indlæg og kommentarer fra kommentar-funktion, debat og lign., som redaktionen skønner, er i strid med gældende regler og lovgivning, herunder er racistiske eller injurierende, skrevet i en grov og nedladende tone, er udlevering af personlige oplysninger, er eller kan sidestilles med reklame, er personlig krænkende samt andre anstødelige indlæg og kommentarer.

Såfremt redaktionen sletter eller redigerer i et indlæg/kommentarer, vil der ikke blive givet brugeren særskilt besked herom.

KUAK påtager sig intet ansvar for kommunikation imellem brugerne.

Ændring af retningslinjer
Grundet den hurtige udvikling på web-sites forholder redaktionen sig ret til uden varsel at ændre ovenstående betingelser, vilkår og retningslinjer. Det er brugerens ansvar at gøre sig bekendt med ændringerne.

Accept
Når du anvender denne hjemmeside, accepterer du ovenstående.
Såfremt du måtte have spørgsmål til ovenstående betingelser, vilkår og retningslinjer, kan du kontakte admin@kuak.dk.

Dataansvarlige: Mikkel Kildetoft
Hjemmesiden vil løbende blive gennemgået for nyheder og opdateringer.

København, den 1.maj 2018
Københavns Universitets Alumneforening for Kinastudier