KUAK generalforsamling 2018

KUAK generalforsamling 2018

Tid: Den 2. februar 2018, klokken 16.30
Sted: Københavns Universitet Søndre Campus, Lokale: 12.0.35
Eventside på Facebook

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Økonomi
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
(modtages senest d. 15/1 2018)
7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Henvendelser om forslag til dagsordnen samt evt. notifikation om kandidatur til bestyrelsen bedes sendes til nuværende formand Nina Ingvartsen.
Mailadresse: [“formandens fuldenavn””at”gmail.com]

Hvad betyder det at være bestyrelsesmedlem i KUAK?
– Vi mødes til ca. 4-6 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsesmøderne finder oftest sted på KUA2 og varer ca. en time.
– Herudover kan der forekomme planlægningsmøder i forbindelse med arrangementer (for dem der er involveret).
– Vi afholder en håndfuld arrangementer i løbet af året – afhængig af ideer, interesser, trends og muligheder (kun fantasien sætter grænser!). Se tidligere events på dette link.
– Der er plads til alle!

Jf. KUAKs vedtægter er foreningens formål:
Stk. 1. Skabelsen af faglige og sociale netværk skal være i centrum for foreningens virke. Foreningen skal bidrage til at opdyrke samarbejde mellem kandidater, studerende og afdelingens ansatte samt arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Foreningen skal styrke og udvikle kontakten mellem Kinastudier og alumner. Foreningen kan fungere som aktiv videns- og erfaringsbank og inddrages i det løbende arbejde med studieudvikling på afdelingen.
Stk. 3. Foreningen kan indgå i dialog med nuværende og potentielle aftagere af uddannede fra Kinastudier ved Afdeling for Asienstudier og bidrage til at profilere bachelorer og kandidater herfra.

KUAK på de sociale medier:
Facebook
LinkedIn
Københavns Universitets alumnenetværk (kræver login)

Skriv et svar