KUAK-event: Sparring med en erfaren Kinaforsker

Kom forbi og få sparring med Nis G.

Tid: D. 26 April 2018, kl.: 16:16–18:00
Sted: KUA, Københavns Universitet Amager
Lokale: Nærmere info følger.

Er du kørt sur i din opgave?
Har du brug for lidt inspiration og litteratur?
Eller kunne du tænke dig at få et ekstra blik på dit BA/KA projekt?

Nis G. (postdoc på Asia Research Center, CBS) kommer og tilbyder sparring og vejledning.
Hvordan: 10-15 min individuelt/gruppe sparring med Nis.

Tilmeld dig via Facebook 

Eller send en email til admin@kuak.dk

KUAK bestyrelsen vil også være til stede. Alle KUAKer er velkommen til at komme forbi, og høre hvad vi laver i foreningen.

KUAK generalforsamling 2018

KUAK generalforsamling 2018

Tid: Den 2. februar 2018, klokken 16.30
Sted: Københavns Universitet Søndre Campus, Lokale: 12.0.35
Eventside på Facebook

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Økonomi
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
(modtages senest d. 15/1 2018)
7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Henvendelser om forslag til dagsordnen samt evt. notifikation om kandidatur til bestyrelsen bedes sendes til nuværende formand Nina Ingvartsen.
Mailadresse: [“formandens fuldenavn””at”gmail.com]

Hvad betyder det at være bestyrelsesmedlem i KUAK?
– Vi mødes til ca. 4-6 bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsesmøderne finder oftest sted på KUA2 og varer ca. en time.
– Herudover kan der forekomme planlægningsmøder i forbindelse med arrangementer (for dem der er involveret).
– Vi afholder en håndfuld arrangementer i løbet af året – afhængig af ideer, interesser, trends og muligheder (kun fantasien sætter grænser!). Se tidligere events på dette link.
– Der er plads til alle!

Jf. KUAKs vedtægter er foreningens formål:
Stk. 1. Skabelsen af faglige og sociale netværk skal være i centrum for foreningens virke. Foreningen skal bidrage til at opdyrke samarbejde mellem kandidater, studerende og afdelingens ansatte samt arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Foreningen skal styrke og udvikle kontakten mellem Kinastudier og alumner. Foreningen kan fungere som aktiv videns- og erfaringsbank og inddrages i det løbende arbejde med studieudvikling på afdelingen.
Stk. 3. Foreningen kan indgå i dialog med nuværende og potentielle aftagere af uddannede fra Kinastudier ved Afdeling for Asienstudier og bidrage til at profilere bachelorer og kandidater herfra.

KUAK på de sociale medier:
Facebook
LinkedIn
Københavns Universitets alumnenetværk (kræver login)

Hack & Crack Kina – Uber i Kina – Caseaften

Har du tænkt på hvad man egentlig lærer på Kina-studier? Og hvad man egentlig kan bruge sine analytiske evner og Kina-viden til?

Tema: Uber i Kina
Onsdag d. 25. oktober 2017 afhold KUAK med stor succes endnu en case-aften. Her præsenterede panelet en problemstilling aka en case, som deltagerne skulle løse. Casen tog udgangspunkt i en reel arbejdssituation, og opgaven var at præsentere løsningsforslag og komme med inputs baseret på deltagernes viden om Kina.

Eventkoordinator/KUAK Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Chung.

Invitation – Networking event at Nordic Centre in Shanghai

The Alumni Association for China Studies at University of Copehagen (KUAK) in collaboration with Nordic Centre in Shanghai hereby invites you to take part a China Studies Alumni and student networking event for members, affiliates, and friends.

  • Date: Tuesday, May 9, 2017.
  • Time: 11:00-20:00.
  • Venue: Nordic Centre at Fudan University, Shanghai.

Event coordinator/KUAK board member: Erik Wernberg-Tougaard and Xi He.

Details and program